Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

Zapracování finančního limitu kompenzace slev jízdného

V souvislosti se zavedením finančního limitu kompenzace slev z jízdného Výměrem MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, byl na základě Metodického pokynu pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory (č.j. 3/2019-410-TAR/4) zapracován princip finančního limitu kompenzace do vyhodnocení výše kompenzace slev jízdného v aplikaci www.cisjr.cz.

Finanční limit kompenzace slev bude uplatněn na záznamy o vydaných jízdenkách předložených k vyhodnocení kompenzace slev jízdného s datem výdeje po 1.1.2020 včetně.

Každý záznam o vydané jízdence, na který bude uplatněn finanční limit kompenzace slevy jízdného (čili vyčíslená ztráta bude krácena), bude uveden do protokolu o zpracování pásky (dávek) ve stavu Zkontrolováno (a stavech následujících), který je uživatelům přístupný v aplikaci na stránce v menu Dotace podmenu Přehled pásek klepnutím na odkaz v tabulce se seznamem pásek (dávek) ve sloupci Status.