Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

Číselník typů slev

UPOZORNĚNÍ:
Tučně jsou označeny typy slev odpovídající zlevněnému a bezplatnému jízdnému ve Výměru MF č. 02/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Kód Popis
0 Ostatní
1 Žák (do 15 let)
2 Student (15-26 let)
12 Žáci 6 – 26 let, sleva 50 % v MHD
13 Dítě/žák, sleva 75 %
14 Student, sleva 75 %
3 Dospělý
4 Děti od 6 do 15 let mimo MHD
40 Děti od 6 do 15 let v MHD
5 Návštěvy rodičů v ústavech, sleva 50 %
50 Návštěvy rodičů v ústavech, sleva 75 %
6 Zdravotně postižení (ZTP, ZTP/P), sleva 75 %
60 Zdravotně postižení (ZTP, ZTP/P), sleva 100 %
7 Průvodce držitele průkazu ZTP/P
8 Senioři nad 65 let, sleva 25 %
81 Senior 65+, sleva 75 %
9 Držitel ISIC
10 Invalidní důchodce
11 Policista
21 Děti do 6 let
22 Ústavní činitelé
23 Přeprava bezplatně
51 Zaměstnanec - dospělý
52 Zamestnanec - důchodce
53 Zaměstnanec - režijní
54 Rodinný příslušník - dospělý
55 Rodinný příslušník - dítě do 15-ti let
56 Rodinný příslušník - dítě nad 15 let
57 Rodinný příslušník - režijní
102 Žák bezplatně (6-19 let SčK)

Poznámka:
Pokud se v číselníku nenachází požadovaný typ slevy, je třeba jej do číselníku doplnit. V takovém případě prosím kontaktujte správce portálu: cis@chaps.cz