Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

Ukončení vyhodnocování jízdenek typu slevy Ústavní činitelé

V souladu s informacemi a pokyny Ministerstva dopravy byl nadstavbový modul CIS JŘ – Žákovské jízdné upraven tak, aby nevyhodnocoval výši ztráty (kompenzace) z jízdenek nahraných jako typ slevy 22 - Ústavní činitelé. Modul ŽJ tyto jízdenky nadále přijímá, avšak do protokolu o zpracování dávky je uvedena informace o nezapočítání jízdenky do kompenzací.

Dovolujeme si upozornit na situaci, kdy pracovník dopravce nastaví kód slevy 22 při vydávání jízdenky omylem.

Dále někteří dopravci vykazují veškeré jízdenky na bezplatné přepravy souhrnně pod kódem 22. V takovém případě by již jízdenky nebyly započítány do kompenzací. Pokud má dopravce problém s rozlišením jízdenek na bezplatnou přepravu na konkrétní kategorie, doporučujeme takové jízdenky vykazovat jako kategorii děti do 6 let - kód slevy 21.

Před předložením dávky (pásky) s jízdenakmi doporučujeme pozorně sledovat protokol o zpracování pásky, který lze kdykoliv zobrazit klepnutím na název stavu pásky ve sloupci Status v tabulce Přehled pásek.

V případě dotazů lze kontaktovat správce aplikace prostřednictvím elektronické pošty na adrese cis@chaps.cz.