Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

DPH v modulu Žákovské jízdné

Nadstavbový modul CIS JŘ – Žákovské jízdné (dále jen „modul ŽJ“) vyhodnocuje prokazatelnou ztrátu způsobenou dopravcům vydáváním žákovských jízdenek (dále jen „ztráta ze ŽJ“).