Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

Nezapočtená ztráta ze ŽJ na spojích mimo závazek veřejné služby

V nadstavbovém modulu CIS JŘ – Žákovské jízdné (dále jen „modul ŽJ“) byl upraven vzhled sestav, které jsou vyhodnocovány a zveřejňovány jednotlivými krajskými úřady prostřednictvím menu "Dotace" podmenu "Vyhodnocování ŽJ". Změnou je dotčena sestava s vyhodnocením ztráty ze ŽJ na spojích (PDF i CSV podoba) a sestava se ztrátou ze ŽJ dle druhů jízdenek. Změna se projeví po přepočtu ztráty ze ŽJ krajským úřadem.

V PDF sestavě na spojích jsou hodnoty související s vyhodnocením ztráty ze ŽJ v tabulkách "Ztráta na ostatních, nedotovaných spojích" a "Ztráta na neznámých spojích" zobrazeny světle šedou barvou a ztráta ze ŽJ z těchto tabulek není započtena do celkové ztráty ze ŽJ v kraji uvedené v závěru sestavy. CSV sestava z principu datového formátu použití barev neumožňuje, celková ztráta ze ŽJ v kraji je spočtena stejně jako v PDF sestavě.

Sestava dle druhů jízdenek nově obsahuje vyhodnocení ztráty ze ŽJ pouze z jízdenek v závazku veřejné služby. Součtové hodnoty v závěru sestavy odpovídají hodnotám uvedeným v sestavě se ztrátou ze ŽJ na spojích. Pokud dopravce neprovozuje spoje v závazku veřejné služby, není sestava se ztrátou ze ŽJ dle druhů jízdenek k dispozici.