Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

Úprava v kompenzaci žákovských jízdenek

V souladu s informacemi a pokyny Ministerstva dopravy byl nadstavbový modul CIS JŘ – Žákovské jízdné upraven tak, aby nevyhodnocoval výši ztráty (kompenzace) ze žákovských jízdenek jednorázových vydaných pro jízdu v období od 1.7. do 31.8. a ze žákovských jízdenek časových vydaných s platností od v období od 1.7. do 31.8.

V případě nahrání žákovské jízdenky, která z důvodu své platnosti v obodobí od 1.7. do 31.8. nebude započtena do vyhodnocení kompenzace, bude v protokolu o zpracování pásky uveden záznam o vyřazení jízdenky z kompenzace.

Před předložením dávky (pásky) s jízdenakmi doporučujeme pozorně sledovat protokol o zpracování pásky, který lze kdykoliv zobrazit klepnutím na název stavu pásky ve sloupci Status v tabulce Přehled pásek.

V případě dotazů lze kontaktovat správce aplikace prostřednictvím elektronické pošty na adrese cis@chaps.cz.