Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

Úprava nadstavbového modulu CIS JŘ – Žákovské jízdné

V souladu s informacemi a pokyny Ministerstva dopravy byl nadstavbový modul CIS JŘ – Žákovské jízdné (dále jen „modul ŽJ“) upraven pro vyhodnocování ztráty ze žákovského jízdného do 15 let s vyhodnocením výše ztráty (kompenzace):

Není třeba, aby dopravci znovu nahrávali podklady (záznamy o jízdenkách), nové výše ztráty se do sestav krajů a Ministerstva dopravy promítnou po operaci "Přepočítání" krajských vyhodnocení a vyhodnocení Ministerstva dopravy.

Změny v podobách sestav s vyhodnocením ztráty

Doplněno

S platností od 1.1.2011 jsou sestavy se slevami kompenzovanými Ministerstvem dopravy (MD) generovány na základě smlouvy mezi dopravcem a MD, nikoliv smlouvami vkládanými jednotlivými kraji (do konce roku 2010 sestava pro MD obsahovala spoje nebo jejich části, o kterých nebyl v systému CIS zadán údaj o zesmluvnění v rámci ZDO nebo ODO).

Pokud je vyčíslená ztráta v sestavě po linkách (a v sestavě po spojích ve sloupci "Ztráta (O s DPH)" ) ve výši 0,00, ačkoliv byly údaje do systému nahrány, znamená to, že není doposud aktivována smlouva s MD. V této věci tedy kontaktujte MD.