Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

Změny v kompenzaci zlevněného jízdného dle výměrů MF č. 02/2022 a MF č. 03/2022

Výměry s účinností od 1. 4. 2022 nařizují změnu výše některých nařízených slev ve veřejné dopravě a zavádějí jednu novou slevu.

Ukončení kompenzace některých stávajících typů slev

Záznamy o vydaných jízdenkách následujících typů slev nebudou s datem výdeje po 1. 4. 2022 (včetně) započteny do kompenzací:

O vyřazení případně vykázaných záznamů o jízdenkách výše uvedených typů slev s datem výdeje po 1. 4. 2022 (včetně) z kompenzací je proveden zápis do protokolu o zpracování pásky. Hodnoty z případně vykázaných záznamů o jízdenkách výše uvedených typů slev jsou uvedeny v sestavě s názvem "Orientační vyhodnocení - nekompenzované jízdenky v pásce".

Nové typy slev

Do číselníku typů slev https://www.cisjr.cz/doc/slevy.htm byly zavedeny nové typy slev:

Záznamy o vydaných jízdenkách nových typů slev s datem výdeje před 1. 4. 2022 nebudou započteny do kompenzací.
Typ slevy 24: Bezplatná přeprava UA je kompenzován pouze v drážní dopravě.