Zpracování jízdních řádů pro CIS JŘ   CHAPS spol. s r.o.  
 

Změny v kompenzaci zlevněného jízdného dle výměrů MF č. 05/2022

Výměr s účinností od 1. 7. 2022 zavádí nárok na zlevněné jízdné pro osoby invalidní ve třetím stupni.

Nový typ slevy

Do číselníku typů slev https://www.cisjr.cz/doc/slevy.htm byl zaveden nový typy slevy:

Záznamy o vydaných jízdenkách nového typy slevy s datem výdeje před 1. 7. 2022 nebudou započteny do kompenzací.